kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Statut Szkoły
Statut Szkoły
Statut szkoły 
 Statut szkoły.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-04-19 11:30:36.

Zobacz:
 Statut Szkoły .  Uchwały Rady Pedagogicznej .  Zarządzenia Dyrektora Szkoły . 
Data wprowadzenia: 2021-04-19 11:30:36
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl