kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 SP w Kłonówku
SP w Kłonówku
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kłonówku
Nazwa Jednostki Placówka Oświatowa
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
Adres ul. ........
KOD ........
MIEJSCOWOŚĆ Kłonówek
KONTAKT tel./fax (+48) (48) 384-42-56
e-mail:
Dyrektor Szkoły 

Mariola Baran-Bębeńca
tel. (+48)  (48) 320-20-27
e-mail:

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2011-01-11 17:39:05.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2011-01-11 17:39:05
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl