kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 SP w Kuczkach
SP w Kuczkach
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuczkach
Nazwa Jednostki Placówka Oświatowa
RODZAJ jednostka organizacyjna gminy
Adres ........
KOD ......
MIEJSCOWOŚĆ Kuczki
KONTAKT tel./fax (+48) (48) 384-42-57
e-mail: 
Dyrektor Szkoły 

Małgorzata Stefania Pytel
tel. (+48)  (48) 320-20-79
e-mail:

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2010-09-30 16:49:53 | Data modyfikacji: 2011-01-11 17:23:26.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2010-09-30 16:49:53
Data modyfikacji: 2011-01-11 17:23:26
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl