Biuletyn Informacji Publicznej  Placówek Oświatowych Gminy Gózd  www.gozd.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-09-18 15:10:25

Dodanie informacji do działu:
profilaktyczna

Administrator PBIP
autor: Sławomir Czyż
2019-09-01
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 15:10
Szkolny Program Wychowawczo-Pr
Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły
Podstawowej w Goździe na rok szkolny 2019/2020. Uchwalony
przez Radę Rodziców dnia 10 w  więcej >
2019-09-18 14:46:51

Dodanie informacji do działu:
Struktura organizacyjna

Administrator PBIP
autor: Sławomir Czyż
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:46
Struktura Zespołu Szkół w G
W skład Zespołu Szkół w Goździe
wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Goździe. Samorządowe Przedszkole w Goź  więcej >
2019-09-18 14:43:16

Dodanie informacji do działu:
Struktura organizacyjna

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:43
Struktura Zespołu Szkół w G
W skład Zespołu Szkół w Goździe
wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka; Samorządowe Przedszkole w Goździe.   więcej >
2019-09-18 12:45:31

Dodanie informacji do działu:
Wicedyrektor

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 12:45
Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Goździe: Alina
Wosztyl Joanna Trybuł   więcej >
2019-09-18 12:43:57

Dodanie informacji do działu:
Dyrektor

Administrator PBIP
autor: Sławomir Czyż
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 12:43
Dyrektor Zespołu Szkół w GoździeSławomir
Czyżprzyjmuje interesantów w każdą środę od
godziny 9 do godziny 11.  więcej >
2019-09-18 12:33:42

Dodanie informacji do działu:
Statut szkoły

Administrator PBIP 2017-11-24
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 12:33
Statut Samorządowego Przedszk
  więcej >
2019-09-18 12:29:13

Dodanie informacji do działu:
Statut szkoły

Administrator PBIP 2017-11-24
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 12:29
Statut Publicznej Szkoły Pods
  więcej >
2019-09-18 12:26:43

Dodanie informacji do działu:
Statut szkoły

Administrator PBIP
autor: Sławomir Czyż
2017-11-24
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 12:26
Statut Zespołu Szkół w Goź
  więcej >
2019-09-18 12:07:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Zespół Szkół w Goździe

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2010-12-11 16:37
Zespół Szkół w Goździe Nazwa
Jednostki Placówka Oświatowa RODZAJ jednostka
organizacyjna gminy Adres   więcej >
2019-09-18 12:07:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Zespół Szkół w Goździe

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2010-12-11 16:37
Zespół Szkół w Goździe Nazwa
Jednostki Placówka Oświatowa RODZAJ jednostka
organizacyjna gminy Adres   więcej >
2019-09-18 12:06:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Zespół Szkół w Goździe

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2010-12-11 16:37
Zespół Szkół w Goździe Nazwa
Jednostki Placówka Oświatowa RODZAJ jednostka
organizacyjna gminy Adres   więcej >
2019-09-18 12:02:03

Dodanie informacji do działu:
status prawny

Administrator PBIP
autor: Sławomir Czyż
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 12:02
Status prawny Zespołu Szkół
Zespół Szkół w Goździe został powołany
dnia 1 września 2011 r. uchwałą nr IX/59/2011 Rady Gminy
w Goździe z dnia 25 lipca 2011   więcej >
2019-07-03 11:31:57

Dodanie informacji do działu:
Regulamin Rady Pedagogicznej

test test
autor: Agnieszka Pawlonka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-03 11:31
  więcej >
2019-07-03 11:29:50

Dodanie informacji do działu:
Regulamin Rady Pedagogicznej

test test
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-03 11:29
  więcej >
2019-07-03 10:38:53

Dodanie informacji do działu:
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej

test test
autor: Agnieszka Pawlonka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-03 10:38
  więcej >
2019-07-03 10:11:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje bieżące

test test
autor: Agnieszka Pawlonka
Informację dodano do Biuletynu 2011-11-26 00:10
``````
W roku szkolnym 2018/2019 w PSP w Małęczynie kształci
się 347 uczniów w 20 oddziałach: - 4 oddziały
przedszkolne, - 5 oddziałów k  więcej >
2019-07-03 10:08:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Wicedyrektor

test test
autor: Agnieszka Pawlonka
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-03 10:05
mgr Zofia Lipiec - nauczyciel dyplomowany  więcej >
2019-07-03 10:07:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Wicedyrektor

test test
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-03 10:05
mgr Zofia Lipiec - nauczyciel dyplomowany  więcej >
2019-07-03 10:05:47

Dodanie informacji do działu:
Wicedyrektor

test test
Informację dodano do Biuletynu 2019-07-03 10:05
mgr Zofia Lipiec - nauczyciel dyplomowany  więcej >
2019-07-03 10:02:40

Aktualizacja informacji w dziale:
ZSO w Małęczynie

test test
Informację dodano do Biuletynu 2011-11-25 22:21
````````````````
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w
Małęczynie Nazwa Jednostki Placówka
Oświatowa RODZAJ Jednostka orga  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 403
następne >     100>>     300>>