kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > edukacyjna
edukacyjna
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
szkolnym 2020/2021 
 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020-2021 .pdf

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:38:35.
Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kłonówku-Kolonii Na Rok Szkolny 2020/2021 
 Plan Pracy Szkoły 2020-2021.pdf

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:41:24.

Zobacz:
 profilaktyczna .  edukacyjna . 
Data wprowadzenia: 2021-04-12 12:41:24
Opublikowane przez: ****** ********
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl