kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > profilaktyczna
profilaktyczna
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii 
 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii.pdf

Opublikowane przez: ****** ******** | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:02:55.

Zobacz:
 profilaktyczna .  edukacyjna . 
Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:02:55
Opublikowane przez: ****** ********
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl